Aviz

Începând cu 01.04.2024 se va desfășura depunerea actelor pentru  înscrierea copiilor în cl. I

Vor fi completate 2 clase cu un număr de elevi conform legislației în vigoare

Perioadele de depunere a actelor:

I etapă – 01.04 – 24.05.2024 – Depunerea, completarea, validarea cererilor și a actelor de înscriere a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la 01 septembrie 2024 din districtul școlar al liceului.

Notă: Actele de înscriere a copiilor în clasa I se vor depune pe platforma https://escoala.chisinau.md

30.05.2024 – Afișarea listei copiilor înscriși în clasa I după prima etapă.

II etapă – 03.06 – 17.06.2024 – Depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor din districtul școlar al liceului, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar și n-au reușit să fie înscriși în prima etapă, și a copiilor care vor împlini vârsta de 7 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2024 din districtul școlar al liceului, a copiilor din alte districte școlare pe locurile rămase libere.

20.06.2024 – Afișarea listei copiilor înscriși în clasa I, anul de studii 2024-2025, după a doua etapă.

20 – 30.08.2024  – Examinarea individuală a solicitărilor părinților copiilor și soluționarea de către comisia de școlarizare a cererilor părinților / tutorilor legali ai copiilor care nu au fost încă înmatriculați nici la o instituție, în cazul existenței locurilor rămase libere.

 

Administrația