Echipa managerială

Echipa managerială a

Liceului Teoretic ”Mircea cel Bătrân”

TEȘCU MIHAIL – DIRECTORUL LICEULUI

DASCĂL ANGELA – DIR. ADJ.ACT. METODICĂ,              GUMENIȚĂ INA – DIR. ADJ.INSTRUIRE,

PROF. DE LIMBAȘI LIT. ROMÂNĂ                                              PROF. DE MATEMATICA

GUZEV IULIA – dir.adj., activitatea educativ

 prof de  L.engleză

Cadrele didactice

Poltchi Cristina – prof. de informatică                  Haret Elena – prof. de l și lit. română

                  Chișca Diana – prof. de chimie                                  Lupu Lilia – prof. de biologie

Stratu Oxana – prof. de limba engleză                           Răzlog Ina – prof, de fizică

 Pojar Natalia – prof. de limba engleză                     Para Tamara – prof. de matematică

Grecu Nina – prof. de limba rusă                                     Taran Inga – psiholog școlar

Cuhal Liliana – prof. de istorie                              Calmîș Mihail  – prof. de ed. tehnologică

 Dragan Svetlana – învățătoare                                           Burlac Eugenia – învățătoare

 

                     Guțan Elena – prof. de geografie                          Gherman Tatiana – învățătoare