Echipa managerială

Echipa managerială a

Liceului Teoretic ”Mircea cel Bătrân”

TEȘCU MIHAIL – DIRECTORUL LICEULUI

DASCĂL ANGELA – DIR. ADJ.ACT. METODICĂ,              GUMENIȚĂ INA – DIR. ADJ.INSTRUIRE,

PROF. DE LIMBAȘI LIT. ROMÂNĂ                                              PROF. DE MATEMATICA

GUZEV IULIA – dir.adj., activitatea educativ

 prof de  L.engleză

Cadrele didactice

Poltchi Cristina – prof. de informatică                 Vacari Iulia- prof. de l și lit. română

  Lupu Lilia – prof. de biologie                                  Taran Inga – psiholog școlar

 Pojar Natalia – prof. de limba engleză                              Para Tamara – prof. de matematică

   Calmîș Mihail – prof. de ed. tehnologică                     Dorojan Veaceslav – prof. ed.muzicala

  Dragan Svetlana – învățătoare                                           Burlac Eugenia – învățătoare

 

 Guțan Elena – prof. de geografie                            Gherman Tatiana – învățătoare

Manoli Ecaterina – prof. de istorie                                  Crivoi Andrei – prof. ed.fizică

Axenti Doina – prof. l.engleză                                           Haret Elena – prof. l. și lit. română

Ursu Diana – învățătoare cl. primare                      Sartinean Olga – învățătoare cl.primare

Chiper Valentina – prof. l.franceză                                  Beloconi Olga – prof. l.și lit. română