Excursii

În data de 2 noiembrie 2022, un grup de elevi din clasa a XI-a, însoțiți de diriginta de clasă și profesoara de limba franceză: Balaur Angela, au vizionat lucrarea de cinematografică franceză „L’événement” prezentată în cadrul Festivalului de Film Francofon la cea de-a 21-a ediție, desfășurat în municipiul Chișinău, la cinematograful Cineplex Loteanu. Toate filmele din cadrul Festivalului au fost realizate recent. Unele au fost premiate la Cannes, Veneția sau au obținut un valoros premiu César. Acestea exprimă diversitatea și bogăția cinematografiei franceze, un cinema care a ocupat întotdeauna un loc privilegiat în inimile publicului după invenția Fraților Lumière. Filmele sunt subtitrate în limba de stat. Intrarea este liberă, datorită sprijinului Ambasadei Franței în Republica Moldova, TV5Monde și partenerilor Orange Moldova, Le Bridge și înghețata Sandra.

După vizionarea filmului, excursia a continuat cu o plimbare în inima orașului, în preajma cinematografului, fiind parcul Ștefan cel Mare și Sfânt și inclusiv atmosfera lumii franceze și a muzicii franceze din cafeneaua „Bonjour Café”.

Muzeul de anatomie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” reprezintă mai mult decât o simplă prezentare a unor exponate, el constituie o colecție unică, populară la nivel internațional, grație numărului și calității articolelor pe care le include. Actualmente, Muzeul de anatomie a omului dispune de una dintre cele mai valoroase și impunătoare colecții de articole anatomice. Muzeul exercită un rol important în transmiterea cunoștințelor despre om, despre particularitățile morfo-funcţionale în diferite etape ale ontogenezei pre și postnatale, influența diferitor factori nocivi și a modului de trai asupra activității organelor și a sistemelor de organe. În acest context elevii clasei a XI-a „A” au vizitat muzeul cu scopul de a-și dezvolta competențe specifice disciplinei biologia. Vizita  constituie un instrument de maximă utilitate pentru a accede la minunea pe care o reprezintă corpul uman.

Complexul muzeal Orheiul Vechi este amplasat în valea Răutului, un afluent de dreapta al Nistrului, pe teritoriul comunei Trebujeni din raionul Orhei al Republicii Moldova. Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi care are un statut special și constituie cel mai important sit cultural din Republica Moldova, aflându-se și în procesul de nominalizare pentru a fi înscris în Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Complexul cuprinde cîteva zeci de hectare ale orașului medieval Orhei (sec. XIII–XVI), denumit ulterior Orheiul Vechi (după părăsirea așezării date și întemeierea în alt loc a unui oraș nou, cu același nume – Orheiul de azi). Din cadrul complexului fac parte două promontorii mari (Peștere și Butuceni), la care se alătură trei promontorii adiacente mai mici (Potarca, Selitra și Scoc), pe teritoriul cărora se află ruinele unor fortificații, locuințe, băi, lăcașuri de cult (inclusiv mănăstiri rupestre) atît din perioada tătaro-mongolă (sec. XIII–XIV) cît și moldovenească (sec. XV–XVI).

Complexul Orheiul Vechi constituie un sistem alcătuit din elemente culturale și naturale: landșaft natural arhaic, biodiversitate, cadru arheologic de excepție, varietate istorico-arhitecturală, habitat rural tradițional și originalitate etnografică.

Cu această ocazie elevii clasei a VII-a ”B”  împreună cu diriginta Taran Inga au fost în excursie pe aceste locuri turistice.


Teritoriul configuraţiei naturale Ţipova se află pe malul drept al Nistrului între satele Horodişte şi Ţipova, raionul Rezina. Partea de bază a configuraţiei este alcătuită din terasele străvechi ale Nistrului şi albia pîrîiaşului Ţipova, care formează în cursul său un canion cu adîncimea de 150−200 m. Acest pîrîiaş, la fel ca şi afluenţii săi, curge prin defileurile pitoreşti, creînd o mulţime de cascade, o parte dintre care izvorăsc din substraturile teraselor străvechi ale Nistrului, de la adîncimea de 10-16 m. Malurile abrupte ale canioanelor pe alocuri sînt mai proeminente, iar toltrele calcaroase au forme ciudate cu grote şi peşteri. În perioada de iarnă terasele de pe fundul defileurilor rîurilor se acoperă cu gheaţă, dar de pe ele continuă să cadă apa. În februarie stratul de gheaţă atinge grosimea maximă, şi cascadele pe timp însorit contribuie la crearea curcubeielor, ceea ce în combinaţie cu ţinuta strălucitoare de zăpadă face ca peisajul să unul de poveste.

Stînca de toltre de lîngă satul Ţipova se lasă deasupra lacului de acumulare, protejînd peşterile naturale şi artificiale de penetrare. Din secolul al XI-lea pînă în cel de-al XVII-lea aici a fost mănăstire în stîncă, pe lîngă care mai tîrziu a fost deschisă şcoala parohială şi şcoala de cantori (de 2 ani de studiu). Este cunoscut, că firidele folosite pentru mănăstirea în stîncă fuseseră săpate, cu cel puţin un mileniu mai devreme.

Pe marginile înalte ale stîncilor pe partea dreaptă a malului rîului Ţîpova s-au păstrat ruinele cetăţii geţilor. În urma săpăturilor arheologice au fost găsite fragmente de amfore şi de ceramică de casă, bijuterii, iar în unul dintre firidele de sub cascadă a fost descoperită placa cu şapte găuri şi un zid de piatră, sub care, conform legendei, se odihnesc rămăşiţele lumeşti ale cîntăreţului de la Dumnezeu Orfeu. În pădurea, din susul albiei secate, deasupra satului Ţîpova, se înalţă maiestos, coroanele stejarilor seculari, se îndesesc mărăcinişurile de alun, corn, păducel, salbă, măceş. Pe pantele mai abrupte, în mărăcinişurile de scumpie, dracilă, corn, măceş şi păducel formînd toamna buchete de culori vii − creşte vişinul turcesc.

Cu această ocazie elevii clasei a IX-a ”A”  împreună cu diriginta Polțchi Cristina au fost în excursie pe aceste locuri turistice.