Descrierea instituţiei

În instituția noastră elevul beneficiază de un învățămînt:

  • deschis, promovînd egalitatea șanselor de dezvoltare intelectuală;
  • cu standarde orientate spre cercetare științifică și inovare;
  • bazat pe un management profesional în toate domeniile funcționale esențiale și prin toate funcțiile manageriale recunoscute.

Liceul asigură:

formarea competențelor necesare integrării sociale și învățării permanente în vederea adaptării la schimbările rapide din toate domeniile;

formarea atitudinilor moral – civice necesare pentru a face față amenințărilor la adresa omului și societății( violența, imoralitatea etc.);

accesul tuturor elevilor la tehnologii moderne și prin directa implicare a părinților în procesul educațional.

Liceul Teoretic ”Mircea cel Bătrân” colaborează fructuos cu Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, România inițiind un schimb de experiență benefic între cadrele didactice din instituția nominalizată – Cârligeanu Anca Evelina și prof. A.Dascal disciplina limba română, de asemenea se atestă un parteneriat favorabil cu S.A. ”Franzeluța”. Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Colegiul de muzică ”Ștefan Neaga”, AEDERM, biblioteca municipală ”Nicolae Titulescu”, CA ”Mihai Eminescu” care facilitează organizarea diverselor acțiuni extracurriculare și asigură o situație stabilă în procesul de activitate a liceului.

Baza materială a școlii este acceptabilă, sălile de clasă, atelierele și laboratoarele fiind dotate cu aparatură , materiale didactice , calculatoare proiectoare pentru desfășurarea lecțiilor cu utilizarea softurilor educaționale în sistemul Power Point.

Biblioteca liceului este locul unde elevii și profesorii în permanență își completează orizontul cognitiv cu noi conținuturi , aceasta se completează cu noi titluri de carte. Serviciul psihologic al liceului activează în trei direcții: activități de profilaxie, consultații individuale și în grup pentru elevi, părinți și profesori, cursuri de corecție a comportamentului.

Asistența medicală a elevilor este asigurată de doi lucrători medicali de înaltă calificare.