Graficul orelor extracurriculare

Aprob:

                                                                                                                     Director:   M.Teșcu

Graficul de activitate a orelor extracurriculare

Anul de studii 2018-2019

Nr.

d/o

Numele, prenumele Activitatea Nr.ore Zilele săptămânii
Luni Marți Miercuri Joi Vineri Cab.
1 Calmîș Mihail “Mâini dibace” 4   1415-1545 1415-1545   Atelier
2 Dorojan Veaceslav “Mugurel’ 6 1310-1540

1550-1720

1310-1540

1550-1720

Sala de festivități
3 Clipca Natalia Atletism 2   1415-1500 1415-1500   Sala de sport
6 Lupu Lilia “Reciclăm creativ” 6   1300-1525

 

1300-1525

 

Cab. 42
7 Ion Strătilă „Prelucrarea artistică a lemnului” 18 1400-1720 1400-1625 1400-1720 1400-1625 1400-1720 Atelier